Här finns kunskap

Roks grundades 1984. Sedan dess har vi drivit kvinno- och tjejjourer samt skyddade boenden. I över 30 år har vi också framgångsrikt drivit fram lagförändringar och spridit kunskap om det vi kan bäst; mäns våld mot kvinnor.

Här finns kunskap

Jourverksamhet & skyddade boenden

På våra kvinnojourer finns barnansvariga kvinnor som tillvaratar barnens perspektiv, samt kvalitetssäkrar kvinnojourernas stöd till barn som upplevt våld hemma.

Mäns våld mot äldre kvinnor

Roks vill bryta tabut om mäns våld mot äldre kvinnor och lyfta fram de särskilda behov av skydd som denna åsidosatta grupp har.

 

Våld i lesbiska relationer

En lesbisk eller bisexuell kvinna eller tjej kan vara våldsam mot sin partner. Maktstrukturer och idéer om över- och underordning återspeglas också i relationer där båda är kvinnor.

Våld i hederns namn

Våld i hederns namn kan skilja sig åt i olika sammanhang, men är, liksom alla former av mäns våld mot kvinnor, den yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen.

Härskartekniker

Härskartekniker används för att beskriva sätt att ta eller behålla makten över någon annan. Det kan göras i nära relationer, mellan kollegor, främlingar och i samhället i stort.

Surrogatmödraskap

Ett stort antal par kan inte få egna barn, vilket är en stor sorg för många av de drabbade. Men att då använda sig av andra kvinnors livmödrar för att tillfredsställa sin egen barnlängtan vänder sig Roks emot, även om det är sk altruistiskt surrogatmödraskap. Kvinnors kroppar är inte till för att tillfredsställa andras behov.

Jourverksamhet & skyddade boenden

Roks jourer över hela landet utgår från den stödsökande kvinnans behov och önskemål. De flesta jourer erbjuder också skyddat boende.

Varför stannar hon

Normaliseringsprocessen kan beskrivas som kvinnans sätt att anpassa sig efter mannens försök att upprätthålla och utöka kontrollen av henne. Enkelt beskrivet betyder det att våldet i hemmet till slut nästan känns normalt. Man glömmer bort hur det är att leva i en relation där han inte slår. 

Varför stannar hon

Få frågar andra brottsoffer varför de befann sig just på den plats där brottet begicks. Men kvinnor som drabbas av mäns våld ska tydligen skylla sig själva.

Fruimport

När en svensk man som bor i Sverige inleder ett förhållande med en utländsk kvinna i syfte att utnyttja henne för exempelvis sex eller hushållsarbete kallar Roks det för fruimport.