Nyheter

Stoppa tillståndsplikten för de ideella jourerna!

Roks har startat uppropet "Stoppa tillståndsplikten för de ideella jourerna". Skriv under namninsamlingen via länken till höger!

Ida Dahlberg

Den svenska regeringen går till hårt angrepp mot den fria ideellt organiserade kvinnojoursrörelsen. Genom destruktiva tillståndsregler och krav på gemensamma tillstånd för ideella kvinnojourer och privata företag, under statens kontroll, börjar utvecklingen likna den vi ser i auktoritära stater så som Turkiet – där staten tar kontrollen över och centraliserar stödet till kvinnor.

  • Det är ett osynliggörande av feministisk kunskap om våldets konsekvenser och ett professionsgörande av ett av kvinnor utvecklat fält för socialt arbete. Ett arbete och ett stöd som ges utanför de statliga system som ständigt sviker kvinnor.
  • Det är en politik som sätter förövande män i centrum.
  • Det ska nu krävas kameraövervakning, särskilda lås och säkerhetsdörrar, men ingenstans i regeringens dokument nämns hur kön och våld hänger ihop. Att det är män som utsätter kvinnor för våld. Nu talar man bara om diverse "utsatta grupper".

Det här är något helt annat än kvinnojourernas arbete, det är en form av övervakning och vård i regi av anstalter och institutioner. Och nu ska den fria ideella kvinnojoursrörelsen tvingas in i denna mall.

Vi fördömer regeringens agerande. Vi ber den samtidigt att inte kväsa kvinnors organisering för stöd och skydd på sätt de nu gör.

Dra tillbaka tillståndsplikten för de ideella jourerna!

 

Upprop: Stoppa tillståndsplikten för de ideella jourerna