Nyheter

Roks styrelse till FN:s kvinnokommission 2023

Under kvinnodagsveckan besöker Roks styrelse FN:s 67:de kvinnokommission, CSW, i New York. 

Ida Dahlberg

CSW, Commission on the status of women, är det årliga internationella toppmötet för kvinnors rättigheter där FN:s medlemsländer möts i högkvarteret i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med mötet pågår seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. 

Huvudtemat för CSW 2023 är att uppnå jämställdhet och stärkandet av alla kvinnor och flickor inom teknisk utveckling, innovation och utbildning i den digitala tidsåldern.

Roks styrelse är på plats för att påverka, sprida kunskap och ta intryck tillsammans med Sveriges kvinnoorganisationer. I ett gemensamt uttalande inför årets CSW kräver vi bland annat att all politik rörande innovation och teknisk förändring bör jämställdhetsintegreras och resultaten av alla åtgärder som vidtas bör bidra till jämställdhet mellan könen. Vi kräver också att plattformar på sociala medier ska regleras och skadliga algoritmer samt att man ska påtvinga lagar som skyddar kvinnor och flickor från trakasserier och sexuella övergrepp i virtuella och onlineutrymmen. Uttalandet har tagits fram tillsammans med flera av Sveriges kvinnoorganisationers medlemsorganisationer och samarbetspartners.

Här kan ni läsa det skriftliga uttalande inför mötet 2023. 

Följ styrelsens resa via Roks Instagram: @rokssverige