Nyheter

Roks på Almedalen: Två månader med tillståndsplikt för skyddat boende - Vart ska hon bo?

Mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn är ett folkhälsoproblem. Som en del i det stöd som samhället erbjuder den som utsätts för våld ingår skyddat boende. Sedan den 1 april är verksamheter som erbjuder skyddat boende skyldiga att söka tillstånd.

Amanda Wickberg

Roks bjuder in dig till ett seminarium under Almedalsveckan!

Tid: 25 juni, kl. 9-15-10.15

Plats: Uppsala Universitet, Campus Gotland. Cramérgatan 3, sal B11

Inför att den nya lagen om stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende skulle införas framfördes farhågor från kvinnojoursrörelsen. Bland annat lyftes en oro för att det skulle få konsekvenser för det skydd och stöd som kan erbjudas den som söker sig till skyddat boende, ökad närvaro av privata aktörer med vinstintressen som tränger ut ideella kvinnojourer och en grundläggande konflikt med de ideologiska och kunskapsmässiga grunder som jourrörelsen vilar på. Nu har det gått nästan tre månader sedan den nya lagen trädde i kraft och i detta seminarium kommer Roks presentera en rapport baserad på insamlade erfarenheter från kvinnojourernas verksamheter. Resultaten diskuteras tillsammans med aktörer som med sina respektive ingångar till den nya lagens konsekvenser för skyddat boende.

Medverkande:

Camilla, Andersson, Roks
Jasmin, Mandegar, Kvinnojouren Frideborg
Rebecca, Lagh, Advokatbyrån Rebecca Lagh

Moderator: Adine Samadi, Roks