Nyheter

Roks på Almedalen: Sexuellt våld mot tjejer - från vittnesmål till...

Studier visar att tjejers utsatthet för våldsbrott är enorm. Regeringens nationella strategi uppmärksammar att unga kvinnors utsatthet måste prioriteras. Tjejjourerna möter gång på gång tjejer som varit utsatta som varken får stöd eller upprättelse.

Amanda Wickberg

Tid: 25 juni, kl. 15.15-16.15

Plats: Uppsala Universitet, Campus Gotland. Cramérgatan 3. Sal B14.

 

Trots omfattande information om tjejers våldsutsatthet så saknas många av de stödinsatser som samhället skulle behöva tillhandahålla. I många fall är det tjejer varit med om grova våldshandlingar såsom sexuella övergrepp och prostitution. Tjejer utsätts för sexuellt våld på många olika arenor. Våldet finns t.ex. både i skolan, i relationer, på digitala plattformar, hemma och ute i offentligheten. Förövaren kan vara både känd och okänd. Tjejjourerna tar ett stort ansvar i att förebygga våld, och ger stöd och hjälp till tjejer som har erfarenhet och våldsutsatthet. Genom de stödsökande tjejernas erfarenheter ser jourerna det tilltänkta skyddsnätet och kan konstatera stora brister. Under seminariet kommer en rapport om tjejers utsatthet av sexuellt våld och erfarenheter från tjejjourernas verksamhet. Seminariet tar även upp hur politiker och beslutsfattare kan arbeta vidare för att bekämpa det sexuella våldet mot tjejer och för att ge tjejerna det stöd de förtjänar.

 

Medverkande:

Linn Elander, Tjejjouren Skogsrå och Roks styrelse

Linn Fröjdendahl, Stockholms tjejjour

Adine Samadi, Roks, vice ordförande