Nyheter

Roks lyfter mäns våld mot kvinnor i Almedalen 2022

Roks kommer att vara på plats i Almedalen 2022 för att lyfta frågan mäns våld mot kvinnor.

Ida Dahlberg

Tre seminarier och en minnesstund kommer att hållas, och frågorna som är i fokus är våld och vårdnad, tillståndsplikten för skyddat boende och omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige idag.

Almedalsveckan 2022 inleds den tredje juli och avlutas den sjunde. Tisdagen den femte juli kommer Roks att hålla tre seminarier om mäns våld mot kvinnor med olika teman. Vi kommer bland annat att presentera en färsk studie kring omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige. Vi kommer även att hålla i ett panelsamtal om hur rättssystemet behandlar kvinnor som blivit utsatta för våld av män de har barn med, i vårdnadstvister och vid umgängesrätt. Och vi kommer givetvis även att ta upp den brinnande frågan om tillståndsplikten för skyddade boende, som hotar hela den fria och ideella jourrörelsen.

Slutligen bjuder vi in till en minnesstund för alla de kvinnor som hittills mördats av män under 2022, ett år som av allt att döma verkar bli ett tragiskt rekordår sett till antalet offer.

ROKS PROGRAM, ALMEDALEN 2022

Våld och vårdnad – när får vi kvinno- och barnfrid?

Tisdagen den 5 juli, kl. 13:00-13:45

Frågan om våld och vårdnad är ett stort problem i Sverige, något som även Jämställdhetsmyndigheten har kommit fram till i sin rapport ”Uppgifter om våld är inget undantag”. Mammor tvekar att lämna sina våldsamma män av rädsla för att förlora vårdnaden om sina barn. Samhällskravet på pappans rätt till umgänge med sitt barn gör också att utsatta kvinnor behöver fortsätta möta, och samarbeta med, sina förövare.

Vad är vägen framåt? Och vad ska politikerna göra?

Roks håller ett panelsamtal med riksdagsledamöterna Juno Blom (L), Annika Hirvonen (MP) och Maria Strömkvist (S) från justiteutskottet och Rebecca Lagh, advokat.

Samtalet kommer att utgå ifrån resultaten i Jämys rapport "Uppgifter om våld är inget undantag", och Roks egna rapport Våld och vårdnad (2021). I dessa rapporter ser vi tydligt att Sveriges domstolar inte tar hänsyn till våld i vårdnadsmålen.

Mäns våld mot kvinnor i Sverige 2021 – under och bortom pandemin

Tisdagen den 5 juli, kl. 14:00-15:00

Allt pekar på att 2022 blir ett rekordår för mäns dödliga våld mot kvinnor. Varför är det så? Och hur har utvecklingen sett ut på senare år? Det är frågor vi försöker besvara här.

En del av Roks arbete är att bidra till ny kunskap genom att stödja feministisk forskning. I den andan har Roks tillsammans med Örebro universitet genomfört en studie kring omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige idag. Vid det här seminariet presenterar vi preliminära resultat från den pågående studien där vi kan visa aktuell statistik kring omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige idag.

Presentationen efterföljs av ett samtal kring feminism och våld utifrån rapporten.

Tillståndsplikt för skyddat boende – ett hot mot den ideella jourrörelsen

Tisdagen den 5 juli, kl. 15:30-16:30

Regeringen vill införa tillståndsplikt för skyddade boenden. Hur kommer det att påverka våldsutsatta kvinnor och barn som söker skydd? Och hur påverkas de ideella kvinnojourerna?

Roks håller ett panelsamtal med jourkvinnor om deras erfarenheter samt kvinnojourens roll och betydelse – och riskerna med den tillståndsplikt och de kvalitetsindikatorer som riksdag och regering vill göra gällande för skyddade boenden.

Minnesstund för kvinnor mördade av män 2022

Onsdagen den 6 juli, kl. 20:00-21:30

2022 är på väg att bli ett tragiskt rekordår i mäns dödliga våld mot kvinnor, men frågan får liten plats i politiken när riksdagsvalet närmar sig.

Roks vill lyfta och hedra dessa kvinnor, som inte hade något val när deras liv togs ifrån dem, för att göra mäns våld mot kvinnor till en valfråga. Delta i vår minnesstund för kvinnor som mördats av män hittills i år. Tillsammans vill vi minnas dem och ge frågan mäns våld mot kvinnor den uppmärksamhet den förtjänar. Det blir tal, tyst minut, samtal och filmvisning.