Nyheter

Roks lanserar ny webb

Välkomna till nya roks.se som innehåller en rad förbättringar som ska tillgängliggöra Roks viktiga röst.

Amanda Wickberg

Under året har Roks arbetat med att ta fram en helt ny webb som nu lanseras. Sidan har fått ett helt nytt visuellt uttryck och en ny plattform. Syftet med arbetet är att tillgängliggöra all den viktiga kunskap och information som finns inom organisationen. Genom att skapa en sida som bjuder in till mer läsning hoppas Roks att medlemsjourernas viktiga röster och kunskap om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn ska lyftas fram.

Genom ett byte av plattform har sidan fått en förbättrad användarupplevelse och sidan är nu snabbare och säkrare. Stort fokus har lagts på innehållet har strukturerats om, och navigationen har blivit tydligare, vilket underlättar för besökaren att hitta den information hon söker.

Uppdaterad söksida

Sidan "Hitta en jour" har fått en uppdaterad sökfunktion, vilket kommer göra det enklare och snabbare för kvinnor och tjejer att hitta hjälp.

Visuella förbättringar

Med fokus på digital användning och tillgänglighet (WCAG) har typsnitt och färger uppdaterats. Roks visuella identitet har setts över, med prioritering på att uppdatera färg och typsnitt. 

Struktur och Navigation

Innehållet på hemsidan och navigationen har strukturerats om med syfte att optimera möjligheten för användaren att hitta rätt information. 

Urkraft Sans – Roks nya typsnitt

En spännande nyhet är det nya typsnittet, Urkraft Sans, som skapats specifikt för Roks. Detta typsnitt har hög läsbarhet och en unik karaktär. Namnet "Urkraft" symboliserar både styrka och något ursprungligt, vilket speglar Roks styrka och historia. Det förmedlar organisationens oändliga kraft och dess djupa rötter i en viktig fråga.

Med dessa uppdateringar hoppas Roks att deras nya hemsida ska erbjuda en bättre och mer tillgänglig upplevelse för alla användare.