Nyheter

Normaliseringsprocessen som grund i fällande dom – mannen fick 10 års fängelse

Dom har fallit i rättegången mot den 50-årige man som under tio års tid våldtagit, övervakat och kontrollerat "Sara". Mannen döms till tio års fängelse, och domen kan komma att bli prejudicerande i och med att den lägger normaliseringsprocessen som grund.

Ida Dahlberg

Det gemensamma hemmet var utrustat med övervakningskameror. Varje månad fick hon redovisa sina telefonlistor för honom. Och mannen krävde att hon skulle skriva på avtal som gav honom rätt till samlag sex gånger i veckan. Han fick till och med Sara att skriva över vårdnaden om deras gemensamma barn på honom, något hon inte kan förstå idag men som då i situationen hon levde i kändes rimligt.

Mannens övergrepp pågick i nästan tio år, och i takt med att hans kränkningar och övergrepp eskalerade normaliserades våldet allt mer för Sara. 

Hennes fall är tyvärr inte unikt, men domen är det.

– Det här är en seger inte bara för Sara utan för andra kvinnor i hennes situation. Jag tänker att det här blir en prejudicerande dom om den håller även i hovrätten. Det här är den första dom som mig veterligen lägger normaliseringsprocessen som grund, säger Saras målsägandebiträde Rebecca Lagh till Aftonbladet.

Vad är normaliseringsprocessen?

Sociologiprofessorn Eva Lundgren har i sin forskning utarbetat en teoretisk modell som gör det lättare att förstå vad som händer i en misshandelsrelation och varför den kvinnliga parten med tiden tolererar allt värre kränkningar och övergrepp från mannen.

Teorin kallas normaliseringsprocessen och är ett etablerat begrepp bland forskare och praktiker som möter våldsutsatta kvinnor.

Förenklat kan normaliseringsprocessen beskrivas som kvinnans försök att anpassa sig efter mannens försök att upprätthålla och utöka kontrollen av henne.

Eva Lundgrens första forskningsresultat om våldets normalisering publicerades 1984 och satte då ord på vad jourkvinnor upplevde i möten med kvinnor som utsatts för mäns våld. Roks gav ut boken Våldets normaliseringsprocess 2004 och har även släppt en nyutgåva 2012. Under 2023 släpper Roks ännu en uppdaterad nyutgåva av boken.

Här kan du läsa mer om normaliseringsprocessen.

Här kan du beställa boken Våldets normaliseringsprocess.