Debatt & Opinion

Jenny Westerstrand: Roks står på Skyttedals sida

Dagens Nyheters Hanne Kjöller skriver i en ledare att "anklagelser om ofredande inte ska användas för att vinna partistrider" och åsyftar kristdemokraten Sara Skyttedal.

Ida Dahlberg

Jenny Westerstrand, Roks ordförande, reagerar starkt på Kjöllers oinformerade teorier.

”Reaktionerna som följt efter Sara Skyttedals polisanmälan har många gånger varit vidriga. Men det måste ändå gå att ställa frågan: vad handlar den här polisanmälan om? Egentligen.”

Så inleder Hanne Kjöller sin ledare i Dagens Nyheter. Ledaren handlar om de anklagelser om sexuellt ofredande som Sara Skyttedal (KD) riktar mot partikollegan Johan Ingarö och som ska ha inträffat 2014.

Sara Skyttedal, Roks står på din sida, för din rätt att berätta.

Roks vet att sexuellt våld har konsekvenser. Det gäller även så kallade lindrigare angrepp, som att bli tagen på sexuellt mot sin vilja. Vi vet att det innebär en allvarlig kränkning.

I studien Slagen dam (2001) där 7000 kvinnor svarade på en enkät om erfarenheter om våld, framkom att erfarenheter av sexuellt våld var utbredda. Där framkom att erfarenheter av sexuella ofredanden hade klara samband med rapporterad ohälsa och andra negativa konsekvenser för kvinnorna. 

När Roks upprepade studien 2022, då kallad Kvinnors trygghet, tillsammans med Örebro universitet framkommer liknande resultat.

Dessvärre har denna kunskap svårt att få fäste i Sverige. Att mäns våld mot kvinnor inte bara är ett fel i stunden utan att det har konsekvenser. Allvarliga konsekvenser.

Istället för att erkänna det talar DN:s Hanne Kjöller om Skyttedals erfarenhet som en politisk kärnvapenbomb. Den ska Skyttedal ha haft i sin backficka under alla år och nu valt att ta fram.

”Den orättvisan”, ropar Kjöller.

Roks ser istället det fängelse som män placerar kvinnor i genom sina gränsöverskridande gärningar. Det är långa år för tjejer och kvinnor av att spela ner det skedda, självhat för att inte klara av att hitta ord för det skedda och än mindre plats i medvetandet och agerandet utåt. 

Det är att tvingas förhålla sig till ett inre av påtvingade erfarenheter som inte har ett erkännande i det yttre. Det är att formas och brytas ner, med den egna personens agerande för att tysta sig själv som vapen.

Roks kräver rätten för alla tjejer och kvinnor att bryta denna ensamhet. Att i samma ögonblick som man får kraften att göra det, ges rätten att gör det.

Roks kämpar för att mäns våld mot kvinnor ska synliggöras: våldets utbredning skall erkännas och dess konsekvenser ska giltiggöras. 

För att mäns våldsamma ageranden har konsekvenser, Hanne Kjöller. De kärnvapenladdningar som mäns våld dumpar i kvinnors inre ska inte ses som slutförvarade där. Det var just därför Metoo var så viktigt: Metoo gav mod och tillfälle åt kvinnor att överlämna till samhället det våld de utsatts för och de konsekvenser som våldet haft.

Sara Skyttedal säger: ”Att bli villebråd för sina politiska åsikter är en sak. Att bli attackerad som brottsoffer – när jag lagt så mycket skuld och skam på mig själv – det går inte att i ord beskriva hur det känns.”

Roks vet hur det känns. Vi finns här för alla kvinnor och tjejer utsatta för mäns våld. Självklart även för Sara Skyttedal.

Jenny Westerstrand, ordförande Roks