Debatt & Opinion

Debatt: Förbjud produktion av pornografi

Roks skriver i Fempers Nyheter: ”Genom avtal om inspelning av pornografiskt material lyckas män kringgå åtal för koppleri och sexköpslagen – samtidigt blir kvinnor utsatta för sexuellt våld, övergrepp och våldtäkter.

Ida Dahlberg

Nu behövs ett förbud av all form av produktion av pornografi i Sverige, för det ska inte vara möjligt att genom företagsstrukturen avtala sig fri från sexuellt våld.”

Debattartikel publicerad i FemPers Nyheter 30 maj 2023 •

Genom avtal om inspelning av pornografiskt material lyckas män kringgå åtal för koppleri och sexköpslagen – samtidigt blir kvinnor utsatta för sexuellt våld, övergrepp och våldtäkter. Nu behövs ett förbud av all form av produktion av pornografi i Sverige, för det ska inte vara möjligt att genom företagsstrukturen avtala sig fri från sexuellt våld, menar Roks.

Häromveckan rapporterade SVT om ett fall där en 50-årig man genom avtal och bolagsformer kunnat kringgå åtal för koppleri. Han fick en kvinna, som befann sig i en utsatt position och beroendeställning, att skriva på avtal för inspelning av pornografisk film. Mannen blev fälld i tingsrätten för tre fall av oaktsam våldtäkt, men friades i hovrätten.

Det är tydligt att mannen medvetet utnyttjat kvinnan, och genom företagsavtal kunnat hålla kvar kvinnan i sitt våld, för att påstå att kvinnan ”samtyckt”; till dessa handlingar. Vi menar att det aldrig går att samtycka till övergrepp och sexuellt våld, oavsett hur många papper du har signerat.

Genom att kringgå lagen ser vi hur män fortsätter att utnyttja kvinnors kroppar. Att män försätter kvinnor i beroendeställning till honom, och att bli lovad att kunna ta sig ur detta eller betala av skulderna, är en vanlig strategi för de som utnyttjar kvinnor, tjejer och barn inom prostitution och människohandel.

Roks menar att det behövs ett förbud av all form av produktion av pornografi i Sverige. Detta beror på att gränserna mellan porr och prostitution är suddiga. Begreppet kommersiell sexuell exploatering är centralt för att synliggöra alla former av sexuell exploatering av kvinnor och tjejer – och allt utnyttjande av kvinnor och tjejer bör vara kriminaliserat.

Fallet med den 50-årige mannen är bara ett av många exempel där vi ser hur män kan kringgå sexköpslagen, och genom företagsstrukturer avtala sig till ett samtycke genom inspelning av pornografiskt material. En metod som blir allt vanligare.

För Roks som har lång erfarenhet att möta kvinnor och tjejer är 50-årige mannens agerande ingen nyhet. Vi ser hur män år efter år kringgår lagen och fortsätter utnyttja kvinnor för kommersiell sexuell exploatering, samtidigt låter politiken detta att fortgå.

Vi är positiva till den statliga utredning som nu bereds för stöd och skydd till personer utsatta i prostitution – men mycket krävs framåt för att komma till bukt med de omfattande problemen.
Därför är det hög tid att rikta blickarna mot Sveriges lagstiftare: Nu är det dags för er att agera. Det ska inte vara möjligt att genom företagsstrukturer avtala sig fri från sexuellt våld. Täpp igen hålen i sexköpslagen och inför ett förbud av produktion av pornografiskt material!

Emelie Huuva Skeppar
Styrelseledamot
Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige