Beställ material

Paket om incest

 

Paketet om incest innehåller Roks rapport Det sista de berättar - om incest och andra sexuella övergrepp och filmen Han sa att det var mitt fel. 

Filmen Han sa att det var mitt fel (2013) riktar sig främst till yrkesverksamma och organisationer som arbetar med barn eller vuxna som kan ha utsatts för incest och andra sexuella övergrepp. Syftet är att informera om att incest och andra sexuella övergrepp pågår. Filmen är 6,32 minuter lång, otextad och animerad. Inga explicita scener med övergrepp förekommer. Med filmen följer en handledning med tips och råd för den som vill visa filmen i informations- eller utbildningssyfte, fallbeskrivningar och diskussionsfrågor.

Rapporten Det sista de berättar - om incest och andra sexuella övergrepp (2013) är en del av Roks arbete med att synliggöra stödsökande som utsatts för incest och andra sexuella övergrepp och kvinnojourernas och tjejjourernas arbete med att möta stödsökande med dessa erfarenheter. Rapporten innehåller bl.a. avsnitten: jourernas möten med målgruppen, incest - att berätta och få stöd, andra sexuella övergrepp, konsekvenser, jourens stöd, andra aktörers stöd, m.m. 

 

 

 

 

Pris:
65.00
kr
Gå till kassan