Beställ material

Film: Bakom dörren - Kvinnojourerna mer än skyddat boende

Under året 2020 har Roks producerat en film för att synliggöra kvinnojourernas viktiga roll i lokalsamhället och deras roll som delar i en större rörelse. Skälet är att det skyddade boendet idag har börjat förstås som en isolerad tjänst som kommunen kan köpa, utan sammanhanget av den så mycket större jourverksamheten. I filmen Bakom dörren vill Roks visa allmänhet och beslutsfattare hur alla delar av kvinnojourernas verksamheter sitter ihop och att det skyddade boendet är en del av detta större sammanhang.

 

Filmen skickas på USB-sticka.

Pris:
100.00
kr
Gå till kassan