Beställ material

Kvinnotryck senaste numret

I detta nummer kan du bland annat läsa om: 

Hur har samhällets syn och politikens insatser förändrats de senaste 50 åren? Likt andra politiska strömningar i samhällsdebatten söks ofta orsaker och ansvar i antingen samhällets strukturer eller i individers egna val. Insatserna formas därefter. »One size don’t fit all«, konstaterar jämställdhetsministern och satsar i allt högre utsträckning på individuella istället för kollektiva lösningar. Kön ska inte ställas mot varandra.

Tidningen Kvinnotryck ges ut av Roks och utkommer med fyra nummer per år. Den innehåller bland annat spännande reportage från jourernas verksamhet, aktuell statistik, intressanta personporträtt och viktiga nyheter på området mäns våld mot kvinnor.

Pris:
50.00
kr
Gå till kassan