Bli medlem i Roks

Är din jour intresserad av medlemskap i Roks? Roks samlar idag ca 100 kvinnojourer och tjejjourer från norr till söder i hela Sverige. Tillsammans utför vi i jourrörelsen varje dag ett viktigt arbete för att förverkliga visionen där vi tillsammans i systerskap lever i en värld fri från mäns våld och förtryck. 

Roks har de senaste drygt 35 åren påverkat kunskap, attityder och lagstiftning inom området mäns våld mot kvinnor. Roks är det självklara valet för Sveriges tjejjourer och kvinnojourer och som medlem i Roks är du med och påverkar riksorganisationens inriktning och framtid.