Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Fredagen den 13/3 pågår underhåll och utveckling av vår digitala service och tjänster på roks.se. Utvecklingsarbetet beräknas ta ca. tre timmar och bör vara klart senast kl. 10.00 den 13/3. Hemsidan samt intranätet stängs därmed under denna tid. 

Välkomna på Roks CSW-seminarium den 12 mars 2020, kl 15-19. 
Förfriskningar mellan 18-19

Lokal: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Slussen.    

Seminariet är flyttat från New York och CSW (The Commission on the Status of women) som är FNs årliga globala kvinnokonferens. Anledningen är att hela mötet är inställt på grund av coronavirusets framfart. Vi ger därför vårt program i Stockholm, Sverige istället, med de internationella deltagarna på länk.

Roks bjuder till ett samtal om hur vi kan arbeta med internationella instrument för att möta de hot mot kvinnors och tjejers rättigheter som vi ser idag, och som ofta tar formen av mäns våld mot kvinnor. Hot som på inga sätt är nya för oss – som kvinno- och tjejjoursrörelse vet vi alltför väl hur de ser ut och hur de känns. Men idag är de välfinansierade och på ett nytt sätt koordinerade över landsgränser. 

Matilda Gustavsson tilldelas Årets kvinnogärning 2019 för boken Klubben.  

Matilda Gustavssons bok Klubben är en berättelse om sexuellt våld och andra övergrepp i kulturens yppersta salonger och om de människor och sammanhang som gjorde dessa övergrepp möjliga. Det är en bok om djup ojämlikhet och de som hyllar den. Men Klubben är också en bok om dem som gör motstånd och om den omstörtande kraft som många kvinnors röster tillsammans har. (Foto:Thron Ullberg)

Roks arbetar för att Istanbulkonventionen ska göras känd och använd i Sverige. Det är Europarådets konvention mot mäns våld mot kvinnor. Framöver kommer ni att kunna följa vårt arbete, bland annat på CSW64, FN:s årliga konferens Commission on the status of women.

Tal av Roks vice ordförande Maja Ahrman vid Forum Jämställdhet 6 februari 2020, Jönköping:
För över 40 år sedan bildades den första kvinnojouren i Sverige. Den bildades utifrån ett behov för kvinnor att träffa varandra, dela erfarenheter och komma ifrån det våld som hennes man utsatte henne för.
Cirka 20 år senare bildades den första tjejjouren. Tjejjourerna möter tjejer som mår otroligt psykiskt dåligt, ofta på grund av att de utsatts för sexuellt våld, en stor del har utsatts för incest.

Den 23 januari 2020 samlar Roks forskare, jurister, politiker, kommunföreträdare och kvinno- och tjejjoursrörelsen för en dag om upphandling av kvinnojourernas stödverksamhet.
Under senare tid har ett marknadstänk letat sig in i stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. ”Insatsen skyddat boende” har brutits ut ur den bredare stödverksamhet som kvinnojourerna ger och sålts ut på en marknad. Ibland betyder att boende ges utan något stöd.

Tisdagen den 21 januari 2020 genomförs Fadime-dagen för sjuttonde gången. I år arrangerar Roks konferensen tillsammans med Terrafem, till minne av Fadime Sahindal (1975-2002). Hedersgäst är Yakin Ertürk, professor i sociologi och f.d FN-rapportör om mäns våld mot kvinnor. 
 

Våldet tar inte ledigt.

Roks och våra kvinnojourer och tjejjourer vet av erfarenhet att jul och nyår, precis som andra ledigheter, kan vara en extra svår tid för de kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld. Dels tvingas de tillbringa mer tid hemma, en plats som tyvärr är allt annat än säker och trygg för många, dels är andra instanser, som myndigheter, skola och jobb stängda under just denna tid. 

Därför håller många av våra kvinnojourer och tjejjourer extra öppet under helgerna. Hitta din helgöppna jour i listan nedan!

Roks höjer nu rösten mot det reella hotet mot landets jourer och skyddad boenden för kvinnor och barn. Ordförande Jenny Westerstrand förklarar här hur och varför vi befinner oss i ett mycket kritiskt läge.

Roks och Gardets.nu går ihop och initierar en namninsamling och demonstration i Stockholm tisdag 17 december 2019 för att rädda de ideella kvinnojourerna.