Pressmeddelande: Petter Stordalens engagemang - för vad?

-Som Sveriges enda organisation för endast kvinnojourer och tjejjourer är vi kritiska till initiativet.
Inte minst för att marknadsintressen länge har försökt skära en bit av den ekonomi som mansvåldet
har blivit, i spåren av att samhället skulle ta ansvar för de utsattas situation, säger Jenny
Westerstrand, Roks ordförande.
Saken visas närmast övertydligt av att Petter Stordalen, samtidigt som han slår sig för bröstet med
sina hotellnätter för utsatta kvinnor, via sin hotellkoncern kräver Riksorganisationen för kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige på 225 000 kr.
Roks är en demokratiskt uppbyggd organisation som består av cirka 90 ideella medlemsföreningar –
våra kvinno- och tjejjourer. Vi är skattefinansierade och vi har ett stort antal ideellt arbetande
kvinnor och tjejer i vår rörelse. Vår bas är ett 40-årigt arbete mot mäns våld mot kvinnor.
Riksorganisationen fyller en central uppgift i att utbilda och stötta medlemmarna, som i sin tur bildar
ett nätverk av kvinno- och tjejjourer över hela landet med en enorm kompetens och kapacitet att
stötta och stärka kvinnor, tjejer och barn som är utsatta för våld.
I maj varje år håller vi årsmöte. Det samlar cirka 120 jourkvinnor och jourtjejer och är ett kostsamt
men otroligt viktigt arrangemang. Årsmötet är den demokratiska organisationens nav. Här utvecklas
vår rörelse och argument bryts liksom att vi konsoliderar oss som den unika röst för våldsutsatta
kvinnor och tjejer vi är.
I år skulle vi vara på ett av Petter Stordalens anläggningar men när vi skulle avboka evenemanget i
spåren av Corona fick vi meddelandet att ”vi har inte den tjänsten”.
Nu har Roks, efter extensiva förhandlingar, fått ner det belopp vi är skyldiga Petter Stordalen till
hälften, 225 000 kr, för vårt inställda möte. Istället får vi boka om, men det är ju väldigt oklart om det
alls går att hålla ett årsmöte 2020 och nu måste vi betala de 225 000 kronorna.
-Vi blir trötta men inte överraskade över att det nu växer fram allt fler stiftelser som vill göra
sysselsättning och i förlängningen pengar på kvinnors utsatthet. Men att just Petter Stordalen skulle
slå sig för bröstet här är svårt att se som annat än hyckleri, säger Westerstrand.
Roks har under de senaste åren kämpat mot kommunernas tilltag att placera våldsutsatta kvinnor
och barn på hotell och vandrarhem. Nu framställs detta som en ”hjälp”. Det finns enorma hål i stödet
mot mäns våld mot kvinnor i Sverige men att sälja sängplatser till dem hör inte dit.
Roks önskar att landets ideella kvinno- och tjejjourer som står på fyrtio års kunskap och som är
demokratiskt uppbyggda utan vinstintressen, kunde stärkas istället. Vår kunskap är ovärderlig. Vi
räddar liv. Och vi kan göra under med 225 000 kr. Nu får Roks ge bort dem till en hotellkoncern, som
säljer sängplatser till våldsutsatta kvinnor. Kalla det vad ni vill, men det är inte fint. -Det är heller inte

den sortens samarbeten som Roks, landets enda organiserande kraft för enkom kvinnojourer och
tjejjourer, skulle välja att gå in i.

koordinator/presskontakt

Vanessa Gustafsson

Telefon:

Mobil: Vanessa Gustafsson:070-7188343

vanessa.gustafsson@roks.se