Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Den 24 mars anordnar vi en tribunal med namnet Våld och vårdnad - mammornas verklighet.

Välkomna till Roks läser, av och med Anna Ardin och hennes bok "I skuggan av Assange".

Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige bjuder in till den årliga konferensen till minne av Fadime Sahindal.

När: 21 januari 2022

Tid: 08.20 – 12.30

Var: Norra Latin, musiksalen,  

Drottninggatan 71B, Stockholm

Konferensen sänds även digitalt.

I Sverige är alla emot våld. Ändå är Roks ofta kritiska till den politik som förs och oroade över den backlash vi ser mot kvinnors rätt, i Sverige och I Europa.

I samtalsserien Varför är Roks så negativa? – Om vikten av en kritisk kvinnorörelse benar vi i en serie samtal i Roks hållning i ett antal centrala frågor. Vi tar ett grepp om läget i den svenska kvinnorörelsen, om politiken mot mäns våld mot kvinnor och hur det går att bedriva radikalt arbete för kvinnors rätt i den varmluft som omger frågan om mäns våld mot kvinnor.

Våldet tar inte ledigt.

Roks och våra kvinnojourer och tjejjourer vet av erfarenhet att julen, precis som andra ledigheter, kan vara en extra svår tid för de kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld. Dels tvingas de tillbringa mer tid hemma, en plats som tyvärr är allt annat än säker och trygg för många, dels är andra instanser, som myndigheter, skola och jobb stängda under just denna tid. 

Därför håller många av våra kvinnojourer och tjejjourer extra öppet under jul och nyår. Hitta din jour i listan nedan!

 

Roks kansli har stängt 23/12–10/1.

Roks välkomnar att utredningen Kommuner mot brott Lyfter civilsamhällets roll i det brottsförebyggande arbetet, och särskilt nämner tjej- och kvinnojourerna.
Men allt för stort fokus läggs på åtgärder riktade till gärningsmännen snarare än de utsatta kvinnorna, skriver Roks i sitt remissvar.

Det är allt fler utanför målgruppen som söker hjälp hos kvinnojourerna. Det visar en
enkätundersökning som genomförts på Roks samtliga jourer.

I helgen åker Roks ordförande och vice ordförande till Genève för att lägga fram Nätverket Gömda kvinnors rapport för FNs tortyrkommitté. 

Vårt påstående att en fördomsfull och förlegad syn på kvinnor i prostitution från statens sida förhindrat att en kvinna utsatt för koppleri har fått sina rättigheter tillgodosedda ogillades.

"Veterinärförbundet och fem djur- och kvinnoorganisationer: Övergrepp mot kvinnors husdjur borde kallas grovt djurplågeri.

Regeringen måste ändra lagstiftningen för att skydda kvinnor och djur som drabbas."