Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Roks har tröttnat på att larma för döva öron om det bristande stödet till våldsutsatta kvinnor och tjejer. Nu drar vi Sverige inför rätta för att försvara kvinnors mänskliga rättigheter.
 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer, Roks, är sinnebilden för det tydliga och kompromisslösa arbetet mot mäns våld mot kvinnor och tjejer i Sverige.

Nu har vi skrivit historia och blickar tillbaka på vår mäktiga gärning, men också på svårigheter och inte minst motstånd.

Välkomna till ett webbinarium och lansering av skriften "Oslagbara damer - fragment av Roks politiska historia" (Holmberg & Holst 2021) där politikområdet mäns våld mot kvinnor och riksorganisationens arbete och vägval flätas samman.

"Det stöd som staten har beslutat om är nämligen utformat så att det är svårt att föra in i verksamheterna. Pengarna kommer hastigt och med krav på att förbrukas fort och får inte användas till verksamhet som rör skyddat boende.

-Stödet saknar kontakt med verkligheten, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand. Det är ett välkommet kvitto på att statsmakterna ser vår centrala roll i arbetet mot våld men samtidigt undergräver dessa pengar oss som rörelse för de sitter inte ihop med hur vi arbetar och med vilka vi är."

Lansering av projektet Porrfri pandemi! 

Ta del av quiz och handledningsmaterial via www.rokstjejjourer.se/porrfri-pandemi

Våldet tar inte ledigt.

Roks och våra kvinnojourer och tjejjourer vet av erfarenhet att jul och nyår, precis som andra ledigheter, kan vara en extra svår tid för de kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld. Dels tvingas de tillbringa mer tid hemma, en plats som tyvärr är allt annat än säker och trygg för många, dels är andra instanser, som myndigheter, skola och jobb stängda under just denna tid. 

Därför håller många av våra kvinnojourer och tjejjourer extra öppet under helgerna. Hitta din helgöppna jour i listan nedan!

Onsdagen den 2/12 pågår underhåll och utveckling av vår digitala service och tjänster på roks.se. Utvecklingsarbetet beräknas ta ca. en timme och bör vara klart senast kl. 11.00 den 12/2. Hemsidan samt intranätet stängs därmed under denna tid. 

 

Idag lanserar Roks vår nya chatt- och stödplattform Rokstjejjourer.se. Vi är mycket stolta över detta!

Rokstjejjourer.se är en stödplattform som stärker och fördjupar våra tjejjourers stöd till våldsutsatta tjejer. Förutom att rymma alla tjejjourens chattrum och en frågelåda om våld informerar plattformen enkelt och användarvänligt om vådets ansikten och konsekvenser. Rokstjejjourer.se fungerar också som en samlingsplats för våra tjejjourer och ger dem ytor för nätverkande och kunskapsutbyte. Kort sagt, Rokstjejjourer.se är en milstolpe i vår stödverksamhet.

När vi blickar framåt mot hösten och mot 2021 finns en mängd viktiga frågor på Roks dagordning:


Sverige står inför omfattande reformer av socialtjänsten, den stora utredningen Framtidens socialtjänst presenteras inom kort. Landet står inför ett vägval rörande upphandling av kvinnojourernas boenden där en dom från EU-domstolen pekar i vår önskade riktning. Vi står inför konsekvenserna av pandemin och flyttade gränser för våld, risken att våra anslag krymper samtidigt som tjejers och kvinnors våldsutsattheten blir större. Vi står inför att försvara Istanbulkonventionen, såväl nationellt som inom EU. Vi står inför ett könsneutralt språk om våld som fördunklar politik och reformer, vi står i ett samhälle där kvinnor och barn tvingas leva rättslöst gömda. Och vi står i en våldsam trängsel på det som har blivit en marknad för våld i Sverige.

För kvinnor, tjejer och barn som behöver stöd och någon att prata med gör Roks kvinnojourer och tjejjourer allt för att kunna ha öppet så mycket som möjligt under sommaren.

I avsnitt 10, tidningen Kommunalarbetarens podd Undersköterskepodden intervjuas undersköterskan och Roks jourkvinna Margita Carlsson Beganovic om sitt arbete mot våld i nära relation på ett äldreboende i Motala. Margita jobbar även ideellt som jourkvinna på Roks kvinnojour i Motala.