Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Våldet tar inte ledigt.

Roks och våra kvinnojourer och tjejjourer vet av erfarenhet att sommaren, precis som andra ledigheter, kan vara en extra svår tid för de kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld. Dels tvingas de tillbringa mer tid hemma, en plats som tyvärr är allt annat än säker och trygg för många, dels är andra instanser, som myndigheter, skola och jobb stängda under just denna tid. 

Därför håller många av våra kvinnojourer och tjejjourer extra öppet under sommaren. Hitta din jour i listan nedan!

 

Roks kansli har stängt v.28-31.

Fotograf: Frida Ekman.

Se Jenny Westerstrand få ordet på justitieutskottets utfrågning om mäns våld mot kvinnor i Sverige.

Under helgen har Roks haft årsmöte, drygt 70 jourtjejer och jourkvinnor möttes digitalt för att fatta nya viktiga beslut för att föra vår rörelse framåt. Att få samlas och dryfta strategi och organisation är för oss essentiellt. Det digitala rummet har gett oss möjlighet att samlas trots rådande situation, men under kommande verksamhetsår ser vi fram emot att äntligen återigen kunna samlas på traditionellt vis för att utbyta erfarenheter och tradera kunskap. 

 

Roks och Se sambandet presenterar "Inte utan min hund" - Att förstå och hantera sambandet mellan mäns våld mot kvinnor, tjejer och familjedjur. En handbok för Roks kvinno- och tjejjourer.

Roks styrelse har tagit del av den artikel som Expressen skrivit om arbetsmiljön på Roks kansli. I artikeln som är skriven av Cissi Wallin och Karolina Skoglund framträder några kvinnor som tidigare varit anställda på Roks kansli med beskrivningar av Roks ordförande och styrelsens ledning av kansliet. 

Roks styrelse har arbetat över tid med organisationens interna struktur och genomfört en större omorganisation av kansliet under det senaste året. Det är beslut som styrelsen har tagit gemensamt och som såklart har varit påfrestande på många sätt. Antalet tjänster har minskat och gjorts om vilket resulterat i att flera anställda har lämnat organisationen. Detta har gjorts med bakgrund av att det har förekommit en hög personalomsättning över tid, något som styrelsen har som ambition att komma till rätta med. 

Under natten har dockskåpsmöbler placerats ut runt om i landet. Det är Roks jourer från norr till söder som har skapat dessa installationer. De symboliserar inte bara hemmet, den plats där kvinnor, tjejer och barn blir utsatta för hot och våld. De representerar även kvinnojouren och tjejjouren - en trygg plats där vi får finnas bortom mäns våld och förtryck.

Prostitution, människohandel och exploatering av kvinnor och barn är idag bara ett knapptryck bort. På nätet finns alltifrån sajter som öppet marknadsför sexköp till nyare sajter som är paketerade på mer glorifierande sätt som sugardatingsajter och Onlyfans - men de har alla en sak gemensamt: de skapar plattformar för exploatering av kvinnor, flickor och andra i en ständigt växande porr- och sexindustri.

It is with great sadness for women and girls that Turkey yesterday has chosen to abandon one of Europe's most important legal instruments to tackle men’s violence against women and girls, The Istanbul Convention. We have close contact with the women's shelters in Turkey, which of course are also deprived of the decisions that Turkey has now taken.

 

2020 var ett väldigt speciellt år, minst sagt, där mycket av det som var guldkanten i tillvaron ställdes in. När det att träffas, att få intryck av varandra i fysiska möten och att få byta sin plats och sitt ställe ibland inte har varit möjligt, blev årets gång mer som en lång tunnel av sysslor och plikter.

När styrelsen skulle hitta pristagaren till Årets kvinnogärning 2020 var det som att den tunneln inte vidgade sig. Vi såg oss omkring men såg inga utstickande verk eller enastående individer. 

Istället såg vi ett kollektiv av kämpande kvinnor och tjejer. Vi såg en rörelse vars integritet och tålighet är enorm. Vi såg Roks tjejjourer och kvinnojourer och deras arbete under året och hur detta arbete burit kunskap, trygghet och stöd, inte bara till dem som har sökt våra jourer utan också till ett samhälle i kris.

Roks styrelse har beslutat att Årets kvinnogärning för 2020 tilldelas våra jourer. Motivering nedan. Ett bidrag för firande kommer!