Möt Margita, undersköterska och jourkvinna i Roks kvinnojour i Motala berätta om sitt arbete mot våld mot äldre kvinnor i Kommunalarbetarens undersköterskepodden

Margita Carlsson Beganovic och hennes kollegor arbetar förebyggande för att upptäcka våld mot äldre kvinnor. Margita informerar också om relationsvåld i stort, hur det kan upptäckas, vilket innebär att hon också informerar personalen om våld i nära relation, hur det kan upptäckas och förebyggas. Margita har bidragit till att man på arbetsplatsen ska hålla ett samtal om relationsvåld med alla som flyttar in, samt ha detta som punkt i medarbetarsamtalen, säger Pernilla Josefsson, reporter på Kommunalarbetaren till Roks.