Roks.se samt intranätet stängs pga. utvecklingsarbete fredagen den 13 mars kl 7-10.

Fredagen den 13/3 pågår underhåll och utveckling av vår digitala service och tjänster på roks.se. Utvecklingsarbetet beräknas ta ca. tre timmar och bör vara klart senast kl. 10.00 den 13/3. Hemsidan samt intranätet stängs därmed under denna tid.