Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen träffar Roks och Unizon i samband med Covid-19

Jämställdhetsministern träffar Roks och Unizons kvinno- och tjejjourer för att ta del av den kunskap som jourrörelsen har om den utsatthet som många kvinnor upplever i hemmet i samband med  isolering i hemmet vid aktuellt virusutbrott. 

 

Läs mer på regeringen.se: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/asa-lindhagen-moter-kvinno--och-tjejjourer-for-att-prata-om-utsatthet-i-hemmet/