Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Den 23 januari 2020 samlar Roks forskare, jurister, politiker, kommunföreträdare och kvinno- och tjejjoursrörelsen för en dag om upphandling av kvinnojourernas stödverksamhet.
Under senare tid har ett marknadstänk letat sig in i stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. ”Insatsen skyddat boende” har brutits ut ur den bredare stödverksamhet som kvinnojourerna ger och sålts ut på en marknad. Ibland betyder att boende ges utan något stöd.

Tisdagen den 21 januari 2020 genomförs Fadime-dagen för sjuttonde gången. I år arrangerar Roks konferensen tillsammans med Terrafem, till minne av Fadime Sahindal (1975-2002). Hedersgäst är Yakin Ertürk, professor i sociologi och f.d FN-rapportör om mäns våld mot kvinnor. 
 

Våldet tar inte ledigt.

Roks och våra kvinnojourer och tjejjourer vet av erfarenhet att jul och nyår, precis som andra ledigheter, kan vara en extra svår tid för de kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld. Dels tvingas de tillbringa mer tid hemma, en plats som tyvärr är allt annat än säker och trygg för många, dels är andra instanser, som myndigheter, skola och jobb stängda under just denna tid. 

Därför håller många av våra kvinnojourer och tjejjourer extra öppet under helgerna. Hitta din helgöppna jour i listan nedan!

Roks höjer nu rösten mot det reella hotet mot landets jourer och skyddad boenden för kvinnor och barn. Ordförande Jenny Westerstrand förklarar här hur och varför vi befinner oss i ett mycket kritiskt läge.

Roks och Gardets.nu går ihop och initierar en namninsamling och demonstration i Stockholm tisdag 17 december 2019 för att rädda de ideella kvinnojourerna.

Under 2018 mördades 22 kvinnor av en närstående man och 2019 uppvisar lika eller värre fasansfulla siffror. 
Men samtidigt som kvinnor mördas, samtidigt som pappor slår och kränker mammorna till deras barn och barnen själva, står många av våra kvinnojourers boenden tomma. Jourer tvingas lägga ner efter att i 40 år ha stöttat och skyddat kvinnor och barn. Vår kunskap och vår erfarenhet används inte. 

Under de senaste åren har det fält vi verkar på förändrats på djupet.Det är inte längre den utsatta kvinnan själv som avgör om hon ska få skydd. Hon ses på som en påse pengar som kostar, och som ska fördelas mellan privata aktörer på en marknad, skriver Roks ordförande Jenny Westerstrand.

Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. 

Här hittar du aktiviteter och manifestationer - ort för ort runtom i landet!

För två veckor sedan sade kvinnojouren i Partille upp en av sina två boende­lägenheter. Samtidigt fattade man beslut om att säga upp de två anställda. Detta sker i en tid då våld i nära relationer drabbar kvinnor och barn allt hårdare, skriver Jenny Westerstrand, Roks.

Roks välkomnar och stöder en feministisk utrikespolitik. Sveriges överenskommelse med Frankrike om att försvara och föra fram sexköpslagen i Europa är glädjande och viktig. Vi är samtidigt kritiska till Sveriges stöd till organisationer som stöder en sk sex-arbetar-orienterad hållning, dvs som förordar en legalisering/normalisering av prostitutionsindustrin.