Årets kvinnogärning 2020

Årets kvinnogärning 2020 går till Roks kvinnojourer och tjejjourer och alla ideella och anställda tjejer och kvinnor där.

Pandemiåret 2020 har varit ett år av total omvälvning för det öppna samhället. En dödlig sjukdom har satt Sverige och hela världen under press.

I detta skede har ni, ideella och anställda jourtjejer och jourkvinnor inom Roks, visat fram en styrka och en uthållighet i arbetet för att stötta och skydda kvinnor, tjejer och barn som har varit enastående.

Ni har fortsatt att finnas där, att verka och att alltid söka lösningar som stöttar våldsutsatta tjejer, kvinnor och kvinnors barn, också när villkor förändras och hindren har rest sig. Ni har funnits ute i era lokalsamhällen. Där har ni med en makalös beslutsamhet och utan att ta några extraresurser i anspråk, mött de behov ni har sett, informerat om er existens och samlat kunskap om utvecklingen rörande mäns våld mot kvinnor under pandemin, en kunskap som kommer att göra samhällets arbete mot våldet starkare framåt. Ni har satt frågan om mäns våld på den mediala dagordningen och låtit den präglas av kunskap och analys.

Allt detta har ni gjort, trots att era hemkommuner många gånger har tittat förbi er eller till och med motarbetat er, trots att många jourkvinnor har tvingats till isolering utan fysisk kontakt med verksamheterna och trots att ni redan tidigare har arbetat hårt mot mäns och killars våld.

De insatser jourerna har gjort och de omständigheter under vilka ni har gjort dem har också väckt den djupaste respekt för vår rörelse hos ledande politiker och myndighetsföreträdare och ute i övriga samhället. Det har riksorganisationen märkt och hört i våra många möten med samhällets företrädare.

Era insatser belönas med utmärkelsen Årets Kvinnogärning 2020. 

Roks styrelse genom Jenny Westerstrand, ordförande