Roks stämmer staten

Kl. 13 onsdag den 10 februari lämnar vi in stämningsansökan till Stockholm tingsrätt tillsammans med advokat Ulrika Rogland, för hennes klients räkning. Stämningen rör ett mål om människohandel där förundersökningen tog flera år att färdigställa och där brottsoffrets intressen på flera centrala punkter har betrampats.

Roks har under hösten arbetat med ett projekt som lyfter kvinnors situation som brottsoffer i ljuset av de mänskliga rättigheterna. Vi ser att stödet är svagt, att resurserna få och att den kunskap som vägleder samhället inte utgår från kvinnors fulla värde som medborgare.

-Det våld som kvinnor lever i räknas inte till bilden av vårt samhälle, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand. Nu vill vi föra samman de liv kvinnor lever med rätten och med samhället. Våldet kan inte bara få fortgå. Samhället måste ta ansvar!

  • Vi accepterar inte att mäns liv ges ett högre värde än kvinnors i möte med rätt och samhälle.
  • Vi kräver att kvinnors medborgerliga rättigheter respekteras och skyddas, ingen kvinna ska behöva leva gömd!
  • Vi kräver att mäns våld kallas mäns våld och synliggörs och görs giltigt som sådant.
  • Vi kräver forskning om teknik och bevissäkring rörande mäns våld mot kvinnor.
  • Vi kräver en lagstiftning och en rättstillämpning om våld, vårdnad och umgänge som skyddar kvinnor och barn från våldsamma pappors kontroll.
  • Vi kräver en haverikommission kring skandalen med de miljardbelopp Sverige har spenderat på att stoppa mansvåldet samtidigt som ingen förbättring kan skönjas för våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Vi kräver en omstart i arbetet mot mäns våld mot kvinnor där vi i kvinno- och tjejjoursrörelsen sätts i framsätet och där vår kunskap åter börjar räknas som viktig.

Roks kommer under våren också att uppmärksamma organisationens historia, området våld och vårdnad och situationen för gömda kvinnor.