Roks kräver stabil och adekvat finansiering för kvinno- och tjejjourernas viktiga arbete.

Roks kräver stabil och adekvat finansiering för kvinno- och tjejjourernas viktiga arbete. En pandemi mildrar inte utan förstärker dessa krav!

Under pandemin har Roks kvinno- och tjejjourer arbetat oförtrutet med att ge stöd och skydd till kvinnor och barn och tjejer som utsätts för våld, utan extra medel.

Det stöd som staten har beslutat om är nämligen utformat så att det är svårt att föra in i verksamheterna. Pengarna kommer hastigt och med krav på att förbrukas fort och får inte användas till verksamhet som rör skyddat boende.

-Stödet saknar kontakt med verkligheten, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand. Det är ett välkommet kvitto på att statsmakterna ser vår centrala roll i arbetet mot våld men samtidigt undergräver dessa pengar oss som rörelse för de sitter inte ihop med hur vi arbetar och med vilka vi är.

-Vi är en ideell rörelse som bygger på djup kunskap om våld. Som alla kvalificerade verksamheter måste vi planera vårt arbete, vem som helst kan inte arbeta på en jour. Vi hittar inte jourkvinnor och jourtjejer i ett nafs att anställa. Inte när medlen ska vara slut fyra månader senare och när erbjudandet kommer så hastigt.

Roks har därför valt att använda det anslagna stödet till att utveckla olika projekt centralt, ihop med jourerna. Vi har skapat chattplattformar och appar för våldsutsatta tjejer och kvinnor, vi har gjort stödmaterial riktat till äldre kvinnor, till kvinnor utsatta för ekonomiskt våld med fokus på kvinnor på landsbygden, vi har undersökt grooming till sugardejting på plattformar som vänder sig till tjejer, som Tiktok, vi har gjort ett tekniklyft för våra jourer och en studie om hur jourerna ser på rollen som stödaktör i pandemin, bland annat. Dessa medel gör stor nytta! Men jourerna är trötta och behöver stöd till den konkreta jourverksamheten nu.

När beskedet ges att nya medel väntas, som ska vara använda till april, får vi sätta oss ner och tänka med jourerna säger Jenny Westerstrand. Att medel behövs är uppenbart. Men medlem måste följa verksamheten, inte tvärt om.

-Många jourer går på fälgarna nu. Samtidigt som kommuner dragit ner sitt stöd i många fall har samtalen till jourerna om behov av stöttning ökat kraftigt i pandemins spår.

Roks har funnits i snart fyrtio år och de arbete våra jourer gör och den kunskap de för tillbaka till samhället är unik. Under pandemin har våra jourers uthållighet, förmåga att lösa problem och lojalitet med de utsatta visat sig i blixtbelysning. Vi är därför en rörelse som är stoltare än på länge. Men också tröttare.

-Tacka oss inte med oriktat miljonregn. Det gynnar inte oss. Vi är en kvalificerad rörelse som behöver kvalificerade och långsiktiga stödformer. Ge oss det nu! Stöd den ideella kvinno- och tjejjoursrörelsen. Vi räddar liv, under och efter pandemin!