Webbinarium om Oslagbara damer - Roks som påverkanskraft i politiken

Oslagbara damer - Roks som påverkanskraft i politiken om mäns våld mot kvinnor under en tid av omvälvningar!

En rykande färsk skrift om vilken roll riksorganisationen tog - och gavs - under några definierande decennier i svensk politik om mäns våld mot kvinnor, men också om hur samma politikområde syns ha utvecklats från framgång till kräftgång sedan de stora reformernas tider.

Webbinarium den 11 februari kl 13.00-15.30

Roks bildades 1984. Ingen svensk organisation har som Roks påverkat och varit förknippad med fältet mäns våld mot kvinnor. Nu ger Roks ett webbinarium om politikområdet mäns våld mot kvinnor, sett genom riksorganisationens historia med fokus på de stora reformerna och kvinnojourernas roll och relation till politiken.

I skriften Oslagbara damer – fragment ur Roks historia undersöker sociologen Carin Holmberg tillsammans med jourkvinnan Wiveca Holst några särskilt formerande decennier på våldsfältet. De lyfter fram hur Roks har agerat som påtrycknings- och kunskapsdrivande
kraft men också hur myndigheter gradvis övertagit expertrollen, med konsekvenser.

Författarna inleder webbinariet med en presentation av skriften för att sedan medverka i ett samtal om utveckling och kunskap inom politik och jourrörelse, tillsammans med centrala
aktörer från förr och nu.

Vad kännetecknade den stora reformkraften under 90-talet och vilka vägval har sedan definierat politiken? Vad hade jourrörelsen kunnat göra bättre? I vilka avseenden var den avgörande? Vilken roll har Socialstyrelsen spelat för utvecklingen framåt – och bakåt – på området? Och, har begreppet jämställdhet bara varit till gagn för arbetet mot mäns våld mot kvinnor?

Välkomna att följa en eftermiddag om Roks och svensk politik om mäns våld mot kvinnor i Sverige.

Medverkande:
♀Carin Holmberg, sociolog
♀Wiveca Holst, jourkvinna och aktivist med långvarigt arbete för kvinnors rättigheter
I panelen:
♀Margareta Winberg, tidigare vice statsminister och jämställdhetsminister
♀Marianne Laxén, tidigare chef vid Jämställdhetsenheten på näringsdepartementet
♀Sofia Jarl, Representant och ordförande för Centerkvinnorna
♀Maj Karlsson, riksdagsledamot Vänsterpartiet, ansvarig för området mäns våld mot kvinnor

Ytterligare namn tillkommer.

Samtalspartner:
♀Maud Eduards, professor emerita
Modererar gör Roks ordförande Jenny Westerstrand

Välkomna att anmäla er på event@roks.se Senast 10 februari kl 18.00