Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Ett trygghetsskapande och brottsförebyggande program – helt i avsaknad av dimensionen mäns våld mot kvinnor. Roks riktar skarp kritik mot Göteborgs Stad i sitt remissvar till förslaget om det nya programmet.

Roks välkomnar regeringens förslag att permanenta stödet till kvinno- och tjejjourerna och deras riksorganisationer. Vi känner samtidigt stor oro för delar av förslagen.

2016 gav Roks ut rapporten Våld och Vårdnad skriven av forskaren Eva Diesen. Våren 2021 gav Roks ut en andra upplaga av rapporten med uppdaterade rättsfall och förändringar på fältet.

Våldet tar inte ledigt.

Roks och våra kvinnojourer och tjejjourer vet av erfarenhet att sommaren, precis som andra ledigheter, kan vara en extra svår tid för de kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld. Dels tvingas de tillbringa mer tid hemma, en plats som tyvärr är allt annat än säker och trygg för många, dels är andra instanser, som myndigheter, skola och jobb stängda under just denna tid. 

Därför håller många av våra kvinnojourer och tjejjourer extra öppet under sommaren. Hitta din jour i listan nedan!

 

Roks kansli har stängt v.28-31.

Fotograf: Frida Ekman.

Se Jenny Westerstrand få ordet på justitieutskottets utfrågning om mäns våld mot kvinnor i Sverige.

Under helgen har Roks haft årsmöte, drygt 70 jourtjejer och jourkvinnor möttes digitalt för att fatta nya viktiga beslut för att föra vår rörelse framåt. Att få samlas och dryfta strategi och organisation är för oss essentiellt. Det digitala rummet har gett oss möjlighet att samlas trots rådande situation, men under kommande verksamhetsår ser vi fram emot att äntligen återigen kunna samlas på traditionellt vis för att utbyta erfarenheter och tradera kunskap. 

 

Roks och Se sambandet presenterar "Inte utan min hund" - Att förstå och hantera sambandet mellan mäns våld mot kvinnor, tjejer och familjedjur. En handbok för Roks kvinno- och tjejjourer.

Roks styrelse har tagit del av den artikel som Expressen skrivit om arbetsmiljön på Roks kansli. I artikeln som är skriven av Cissi Wallin och Karolina Skoglund framträder några kvinnor som tidigare varit anställda på Roks kansli med beskrivningar av Roks ordförande och styrelsens ledning av kansliet. 

Roks styrelse har arbetat över tid med organisationens interna struktur och genomfört en större omorganisation av kansliet under det senaste året. Det är beslut som styrelsen har tagit gemensamt och som såklart har varit påfrestande på många sätt. Antalet tjänster har minskat och gjorts om vilket resulterat i att flera anställda har lämnat organisationen. Detta har gjorts med bakgrund av att det har förekommit en hög personalomsättning över tid, något som styrelsen har som ambition att komma till rätta med. 

Under natten har dockskåpsmöbler placerats ut runt om i landet. Det är Roks jourer från norr till söder som har skapat dessa installationer. De symboliserar inte bara hemmet, den plats där kvinnor, tjejer och barn blir utsatta för hot och våld. De representerar även kvinnojouren och tjejjouren - en trygg plats där vi får finnas bortom mäns våld och förtryck.