Jenny Westerstrands anförande i justiteutskottet

Se Jenny Westerstrand få ordet på justitieutskottets utfrågning om mäns våld mot kvinnor i Sverige.