Årsmötets uttalande 2021

Under helgen har Roks haft årsmöte, drygt 70 jourtjejer och jourkvinnor möttes digitalt för att fatta nya viktiga beslut för att föra vår rörelse framåt. Att få samlas och dryfta strategi och organisation är för oss essentiellt. Det digitala rummet har gett oss möjlighet att samlas trots rådande situation, men under kommande verksamhetsår ser vi fram emot att äntligen återigen kunna samlas på traditionellt vis för att utbyta erfarenheter och tradera kunskap. 

Roks kommer att fortsätta fördjupa och samla erfarenheter och kunskap om det gångna året. För att stärka de erfarenheter vi samlar har Roks tagit initiativ till en nationell omfångsstudie för att fånga kvinnors erfarenheter före och under pandemin. Roks har också stämt staten och utvecklat verktyg för att sänka trösklarna till stöd för kvinnor och tjejer.

Under 2021 har, fram tills idag, minst 8 kvinnor blivit mördade av en närstående man. Vi ser samtidigt att motståndet mot vår organisering hårdnar och kommer i många former. Under en längre tid har politiker och beslutsfattare drivit frågor på vis som inte går i linje med vår rörelses erfarenheter. Vi ser dock att när frågan kommer högt på agendan, såsom under en pandemi eller när våldet eskalerar så är det till oss politiker vänder sig. 

8 mord på kvinnor under 2021 har lett till att våra kanaler än mer fyllts med kvinnor och tjejers arga röster som kräver förändring. Vi kan inte vänta längre. 

Vår rörelse bygger på kvinnors och tjejers ilskna röster och ideella engagemang för frågan om mäns våld mot kvinnor som berör vår egen vardag och vårt eget liv. Vi bygger på tjejers och kvinnors erfarenheter och våra metoder är utformade utifrån desamma. Kvinno- och tjejjourerna är fristäder från mäns våld och erbjuder andrum i det annars våldsamma samhället. Vi står alltid på hennes sida och är en spjutspets i kampen för kvinnors, tjejers och barns rätt att vara fredade från våld.
 

Roks - kunskap, trygghet, stöd.