Uttalande från Roks styrelse med anledning av Expressens artikel

Roks styrelse har tagit del av den artikel som Expressen skrivit om arbetsmiljön på Roks kansli. I artikeln som är skriven av Cissi Wallin och Karolina Skoglund framträder några kvinnor som tidigare varit anställda på Roks kansli med beskrivningar av Roks ordförande och styrelsens ledning av kansliet. 

Roks styrelse har arbetat över tid med organisationens interna struktur och genomfört en större omorganisation av kansliet under det senaste året. Det är beslut som styrelsen har tagit gemensamt och som såklart har varit påfrestande på många sätt. Antalet tjänster har minskat och gjorts om vilket resulterat i att flera anställda har lämnat organisationen. Detta har gjorts med bakgrund av att det har förekommit en hög personalomsättning över tid, något som styrelsen har som ambition att komma till rätta med. 

Det är ingen hemlighet att vi parallellt med ett starkt arbete utåt också jobbat hårt inåt. Styrelsen tar starkt avstånd från det vi uppfattar som en reaktion på våra beslut om organisationens framtida form, som kläs i ett angrepp på Roks ordförande Jenny Westerstrand. 

Omorganisationen har varit en utdragen process där människor blivit av med jobbet vilket självklart rör upp både känslor och reaktioner. Roks styrelse skulle dock aldrig gå framåt med en sådan process om det inte varit direkt nödvändigt för att skapa ordning och struktur för både organisationen som styrelsen förfogar över och personerna inom den. Som ordförande har Jenny Westerstrand lett dessa processer men vi står eniga och starka i våra beslut och vi arbetar framåt med att skapa en stark organisation.

Vi hoppas att det finns en vilja och förmåga att utläsa att en annan version av det som uppkommit också finns, även om vi inte kan gå in i specifika personalärenden. Vi hoppas vidare på förtroende för att vi tar steg som vi ser är bäst för organisationen och de som finns i den. 

Att Expressen låter en reporter, Cissi Wallin, som i närtid har angripit Roks ordförande hårt och oförsonligt för det Wallin uppfattar som en avbokning från en tjejjours podd, visar också på nivån i detta “gräv”. 

Vår rörelse är van vid angrepp och att möta motstånd, motståndet kommer i olika skepnader och vi ska inte glömma hur kvinnliga ledare runt om i vårt land blir måltavlor när de utövar ett modigt ledarskap och vågar ta tag i problem. Det är inte första första gången sittande ordförande för Roks blir angripen, tyvärr kanske inte heller den sista. Som styrelse för vad vi ser som Sveriges viktigaste organisation kommer vi fortsätta framåt tillsammans, genom detta och annat som drabbar oss framöver.

Roks styrelse

 

 

Vice ordförande och Ordförande

Maja Ahrman och Jenny Westerstrand

Telefon: 070- 718 83 43

Mobil: jenny.westerstrand@roks.se

maja.ahrman@roks.se