Roks välkomnar mer pengar till kvinno- och tjejjourerna

Roks välkomnar det extra stöd som nu ges till de lokala kvinno- och tjejjourerna. De 50 miljonerna kommer att fördelas genom att de organisationer som redan har beviljats bidrag för 2023 tilldelas extrapengar vid behov.

Medlen kommer att vara procentuellt fördelade utifrån respektive organisations tidigare beslut. Det är Socialstyrelsen som får i uppdrag att fördela medlen till lokala ideella kvinno- och tjejjourer.

Roks ordförande Jenny Westerstrand välkomnar att stödet till våldsutsatta kvinnor och tjejer ges en ekonomisk förstärkning.

– Våra jourer märker inte bara av ökade kostnader utan även en utsatthet som ökar i komplexitet. Samhällets väv är tunn för många våldsutsatta kvinnor och de ideella kvinno- och tjejjourerna fyller en enormt viktig plats, säger hon och fortsätter:

– Framåt önskar vi därför ett grundläggande grepp om det fält vi verkar på. Stöd er på oss och ge oss långsiktiga möjligheter att vara den fria rörelse vi är av stöd kvinna till kvinna, tjej till tjej. Vi finns i de lokala samhället med stöd som öppnar livet för henne. Vi gör skillnad. Kunskap, trygghet, stöd.