Nej till förslaget om kriminalisering av psykiskt våld!

Det förslag som ligger nu är en ren skrivbordsprodukt, utan analys av de konsekvenser det skulle innebära för kvinnor, tjejer och barn av att införa en brottstyp som psykiskt våld.

Det glapp som finns idag  - mellan förslagets våldsförståelse och samhällets generella förståelse av våldet som råder mot kvinnor - är mycket stort. 

Givet både omfattningen, frekvensen och den könade karaktär som mäns våld mot kvinnor har, är psykiskt våld en våldsform som ligger nära vad som män kan aktualisera mot kvinnor, medan motsvarande våldskapital inte finns att tillgå hos kvinnor mot män. 

Roks ser inga förutsättningar för att lagen skulle komma att tillämpas på sätt som fyller en främjande funktion för kvinnor.

Våldet är könat och kriminalisering av psykiskt våld skulle i sämsta fall ge stereotypa påståenden om kvinnors psykiska våldspotential ett juridiskt fäste.