Istanbulkonklusionen – utvecklingen i Turkiet oroande lik den i Sverige

Roks styrelse har under fem dagar varit i Istanbul och träffat delar av den turkiska kvinnorörelsen – jourkvinnor, forskare och studenter, organisationer och gatuaktivister. Vi reste dit bara dagarna efter att vi tvingats samla till ett nationellt krismöte med anledning av de många morden på kvinnor i Sverige.

I Turkiet har vi mött en feministisk rörelse med mäns våld mot kvinnor som sitt främsta fokus och med starka rötter i aktivism.

Vi har också sett hur utvecklingen i Turkiet på ett mycket oroande sätt liknar rörelser i svensk politik.

Det gäller ökat statligt övertagande av området för kvinnors ideella, feministiska stöd till varandra mot mäns våld. Dagen efter vår hemkomst (16 maj) aviserade Socialstyrelsen de destruktiva tillståndsregler som regeringen i Sverige vill påföra vår rörelse. Åtgärden liknar utvecklingen i Turkiet, där staten tar kontrollen över och centraliserar stödet till kvinnor.

Vi fördömer regeringens agerande. Vi ber den samtidigt att inte kväsa kvinnors organisering för stöd och skydd på sätt de nu gör, med krav på gemensamma tillstånd för oss och de privata företagen, under statens kontroll. 

Dra tillbaka tillståndsplikten för de ideella jourerna!

Det gäller osynliggörandet av feministisk kunskap om våldets konsekvenser och ett professionsgörande av ett av kvinnor utvecklat fält för socialt arbete.

Det gäller politiken att sätta förövande män i centrum. 

Precis som i Turkiet genomför Sveriges regering reformerna med ord om att skydda kvinnor mot mäns våld.

Precis som feministerna i Turkiet protesterar vi mot den utveckling som sker. 

När vi vänder hem är det med en ökad insikt om vikten av vår rörelses arbete och existens. Vi är än mer beslutsamma att arbeta för att förändra politiken i Sverige på fältet mäns våld mot kvinnor. Vi är än mer övertygade om vikten av att inte kompromissa med vår rörelses kunskap och vår roll i stödet och skyddet för kvinnors och tjejers rätt.

Vi är fortsatt beslutsamma att ge av och sprida vår kunskap och våra förslag till regering och riksdag för en annan politik. I Turkiet finns ett stort och brett stöd bland kvinnor för kvinnorörelsens strävanden. Vi är övertygade om att också kvinnor i Sverige i samhälle och politik stöder oss i kampen för att bevara den fria, ideella, feministiska kvinno- och tjejjoursrörelsen.

Vi går in i valrörelsen med ett glasklart mål: En ny, feministisk, politik på området mäns våld mot kvinnor. En ny, feministisk, regering.

Roks styrelse

18 maj 2022