"Gör inte mäns våld mot kvinnor till en vinstaffär"

Det är på den grunden vi finns - Roks - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Vi samlar cirka 100 kvinno- och tjejjourer över hela landet. 

På tjej- och kvinnojourerna är vi utbildade av varandra i bemötande som vi vet passar kvinnorna, tjejerna och barnen som söker stöd och skydd hos oss. Vi är noggranna med och duktiga på att anpassa vårt bemötande efter hennes behov, och finnas där för henne. Vi vet att det fungerar och vi har som rörelse gjort detta i över 40 år. 

Som många har hört så mördas fler och fler kvinnor av en närstående man i Sverige. Vi vet att fler kvinnor, tjejer och barn än någonsin behöver vår verksamhets skydd och stöd. De behöver en trygg fristad att komma till. 

Samtidigt står våra kvinnojourer inför vad som kan vara den största krisen sedan verksamheterna startade.

Vi ser sedan en tid tillbaka hur beläggningen på våra boenden rasar och flera kvinnojourer står inför det akuta beslutet att behöva stänga sin viktiga verksamhet. Och för vissa jourer har det redan hänt - samtidigt som kvinnor blivit mördade i deras region.

Situationen beror som sagt tyvärr inte på att behovet har avtagit. Istället är det kommuner som i allt större utsträckning väljer andra alternativ när en kvinna söker skydd från våld, eller så placerar de inte över huvud taget. Ett av dessa alternativ är vandrarhem. Här placeras våldsutsatta kvinnor och ibland barn utan annat stöd än ett tak över huvudet. Allt för att spara pengar.

Ytterligare ett alternativ är de nya aktörer som kommit fram efter det avstannade flyktingmottagandet: Företag som tjänat pengar på flyktingboenden ser sig om efter nya klienter. Vi har märkt att de siktar in sig på kvinnor och barn utsatta för mäns våld.

De är ”skyddade boenden”, de är inte kvinnojourer och de har inte en sammanhållen våldskunskap eller kunskap om vad kvinnorna, tjejerna och barnen behöver. Vi har som resultat av detta nu också börjat se att kvinnor hör av sig till våra jourer för att få stöd under tiden de bor på ett av dessa privata skyddade boenden.

Härom året skedde en upphandling av ”tjänsten skyddat boende” i söderortskommuner i Sthlm. Roks jourer i regionen sa nej tillsammans - vi går inte med på att vår verksamhet säljs ut på en marknad där vi likställs med vilken okunnig verksamhet som helst. 

Vi menar också att det inte föreligger skyldighet att upphandla vår verksamhet. Vilket vissa kommuntjänstemän hävdar. 

Vi som vet vad ett bra skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor innebär kan bara med stigande oro och ilska se hur den rörelse vi arbetat ideellt i under 40 år nu slås sönder. Vi ser hur socialtjänster runt om i landet väljer mellan oss och de privata alternativen som vore detta vilken marknad som helst. 

Det är också vi som ur möten med de våldsutsatta kvinnorna formulerat centrala delar av den kunskap och de politiska krav som placerat Sverige i täten för arbetet mot mäns våld mot kvinnor i världen.

Det är kvinnojourerna och tjejjourerna som har sett våldets normalisering, det sexuella våldets konsekvenser, hur allt våld hänger samman och hur barnen påverkas. Det är vi som möter och lyssnar, det är ur dessa möten som stora delar av samhällets kunskap, genom våra jourer, har vuxit fram. Vi är samhällets öra mot denna grupp och den absoluta spjutspetsen mot våldet.

Vi kräver därför att regeringen fredar området skyddade boenden från att utsättas för marknadskonkurrens. Vi kräver att kommunernas socialnämnder, exempelvis genom att sluta IOP-avtal med kvinnojourerna, tar sitt ansvar för kvinnor och barn som flyr mäns våld. 

Avslutningsvis - Sluta kapa rötterna till den svenska kvinnorörelsens arbete mot våld!