Det ideella engagemanget och professionaliseringen

I dag deltog Roks ordförande Jenny Westerstrand i Ideell Arenas seminarium ”Det ideella engagemanget och professionaliseringen”. Där diskuterades bland annat riskerna om de ideella krafter, som Roks bygger sin organisation på, försvinner som en följd av samhällets krav på anställningar.

– Vi har väldigt duktiga anställda, men balansen är sådan att det är det ideella arbetet som står längst fram. Och det är ideologi. Engagemanget kommer från ett driv och en genuin vilja att hjälpa våldsutsatta kvinnor, säger Jenny Westerstrand i seminariet.

En av farorna med anställningskravet är att en viktig demokratisk funktion går förlorad. Om jourkvinnor anställs och arbetar på uppdrag av socialtjänsten – vem ska då, med lika god insyn, granska samhällets stödinsatser till kvinnan?

– Jag läste senast igår, i regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, att kvinnojourer drivs på socialtjänsters uppdrag. Det gör vi inte. Vårt uppdrag är de kvinnor, tjejer och barn vi möter, och vi är lojala med henne och dem, säger Jenny Westerstrand och fortsätter:

– Där man har bevarat ett stort mått av den ideella friheten i vår rörelse är man beredd att göra hårdare motstånd och säga ifrån när man märker att samhällets stöd till kvinnan brister. I ett uppdragsförhållande går den opinionen förlorad.

Ordförande, Roks

Jenny Westerstrand

Telefon:

Mobil:

jenny.westerstrand@roks.se