Debatt: "Ett val utan alternativ är inte ett val"

Roks har tillsammans med 300 organisationer undertecknat ett öppet brev om farorna med att använda sexarbete som terminologi. Där skriver bland annat en kvinna, som lämnat prostitutionen: “If you keep the harms and damage of prostitution right up front, what you come out with is that it’s not a job. ‘Sex work’ has nothing to do with work. It has everything to do with harm.”

Internationella studier visar att majoriteten av personer i prostitution har blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, våldtagna av hallickar och sexköpare, eller utsatta för fysiskt våld. I en studie av 854 personer i prostitution i nio länder så uppgav nio av tio att de ville lämna prostitutionen men inte kunde. Roks anser inte att ett val är frivilligt om det är en konsekvens av tidigare våld, om det är ett självdestruktivt val eller om det inte finns något alternativ.

Stigmatisering av kvinnor i prostitution, liksom av alla kvinnor som utsätts för mäns våld, är ett stort problem. Det är dock svårt att hitta ett direkt samband mellan stigmatiseringen av kvinnor i prostitution och sexköpslagen. Vi ser att kunskap hos dem som möter målgruppen har stor betydelse för att förbättra bemötandet.

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, resolutionen från 1949 och Kvinnokonventionen förbjuder kategoriskt all form av handel och utnyttjande av människor i prostitution. Den samlade kvinnorörelsen, polisen, socialarbetare och den svenska regeringen är överens om att sexköpslagen är det bästa sättet att minska sexhandeln och stötta kvinnor i prostitution.

Allt fler länder går åt samma håll. De kvinnor i prostitution som vi möter känner ett stöd i att samhället har tagit ställning för att det som de har utsatts för är fel. Det är på deras sida vi står.

Karin Svensson, ordförande Roks