Årets kvinnogärning 2021 går till Mor Çatı

En målning av en kvinna med utsträckt hand under texten "årets kvinnogärning 2021 går till Mor çatı"


Varje år delar Roks ut utmärkelsen Årets kvinnogärning på Internationella kvinnodagen. Utmärkelsen går till "någon som genom en anmärkningsvärd och signifikant gärning har bidragit till att mäns våld mot kvinnor lyfts fram i ljuset och visat att denna verklighet, som alltför många kvinnor lever i, också går att förändra". Priset har delats ut sedan 1999.

Utmärkelsen för 2021 går till den turkiska kvinnorättsorganisationen Mor Çatı.

Motivering:

Mor Çatıs mångåriga och tydliga arbete för kvinnors rätt, deras stora kunskap om mäns våld mot kvinnor och deras innovativa arbetssätt är en stor källa till inspiration för Roks.

Mor Çatis feministiska arbete med att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn visar prov på stor uthållighet och beslutsamhet.

I en orolig tid för kvinnor och tjejer i Europa och världen har Mor Çati visat på vikten av internationellt systerskap. Inte minst betydelsen av att vi ser oss själva i varandra och att vi vågar utmana de hinder vi möter på vår hemmaplan. 

Mor Çatı's kamp och arbete, som systrar och experter, har stärkt oss i kampen för kvinnors rättigheter.

Om Mor Çatı:

Mor Çatı är en kvinnorättsorganisation i Turkiet som bildades 1990 med målet att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Mor Çatı betyder "lila taket" på turkiska.

För pressfrågor direkt till Mor Çatı , kontakta morcati@morcati.org.tr

Tidigare mottagare av Årets kvinnogärning:

2020 – Roks kvinnojourer och tjejjourer

2019 – Matilda Gustavsson

2018 – Alexandra Pascalidou

2017 –Cissi Wallin

2016 – Katarina Wennstam

2015 – Zara Larsson

2014 – Parvin Ardalan

2013 – ”Nora” i P1-dokumentären Den fastspända flickan

2012 – Margot Wallström

2011 – Johanna Koljonen

2010 – Maria Sveland

2009 – Eva-Britt Svensson

2008 – Jenny Westerstrand

2007 – Monica Dahlström-Lannes

2006 – Madeleine Leijonhufvud

2005 – Nahid Persson

2004 – Maria Eriksson

2003 – Margareta Winberg

2002 – Marianne Eriksson

2001 – Slagen Dam: Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, Anne Marie Kalliokoski

2000 – Alexa Wolff

1999 – Anita Gradin

 

Opinionsbildande kommunikatör

Sofia Börjesson

Telefon:

Mobil: 0707188343

sofia.borjesson@roks.se