Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Avkriminalisering av sexköp är en enkel, populistisk lösning på ett komplext problem. Friheten att välja prostitution kan aldrig stå över friheten från prostitution. Det skriver Roks och flera debattörer tillsammans med #intedinhora som ett svar på att RFSL har tagit ställning för avkriminalisering.

incels

Roks uppmanar till lyssning av Sveriges radios program Konflikt, avsnittet som heter "Den nya terrorn del 2 - hotet mot kvinnorna". I det skildras en mörk resa i hat mot kvinnor. Så kallade incels samlar sig i grupper på nätet och i ett växande antal fall har dessa män skridit till aktion.

Forskaren Eva Lundgren lämnar Sverige och flyttar tillbaka till Norge. Forskaren som vände upp och ner på hur våld förstods och som skakade Sverige med sin banbrytande forskning har ledsnat.

Aldrig tidigare Aurorafonden – Roks fond för kvinnor, flickor och barn som utsatts för mäns våld – fått in så mycket pengar som under första halvåret 2019. Hittills har fonden fått in nästan 180.000 kronor. Under de senaste fem åren är 104.000 kronor det bästa under ett helt år.

Nyss kom beskedet att regeringen satsar 40 extra miljoner till landets kvinno- och tjejjourer för 2019. Det låter och är förstås bra, men dessa medel kommer från en tillfällig femårssatsning och kommer liksom tidigare år att betalas ut först under hösten, med följden att vi riskerar att inte fullt ut kunna använda dem i verksamhet 2019 utan hamnar i läget att behöva återbetala delar av dem.

I år deltar Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, endast i liten omfattning i Almedalen. Vi anser att det som presenteras som ”världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor” (*) inte är en adekvat arena för oss att verka på som organisation i år. 

För kvinnor, tjejer och barn som behöver stöd och någon att prata med gör Roks kvinnojourer och tjejjourer allt för att kunna ha öppet så mycket som möjligt under sommaren.

Roks ser med bestörtning på den utveckling svensk rätt på området våld och vårdnad har tagit. Fäder tilldöms ensam vårdnad över barn vars mammor de misshandlat, och där mammans önskan att skydda barnet i rättens ögon gör henne till en olämplig mamma.
Ett samhälle som ser så på kvinnors och barns rätt är ett dåligt samhälle för kvinnor och barn.

För andra året deltar Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Järvaveckan 12-16 juni 2019. I Roks tält kommer det att finnas möjlighet att möta aktiva jourkvinnor och jourtjejer, som kan berätta om den verklighet som de möter när de ger stöd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn.

Hallå, stopp ett tag. Folkhälsomyndighetens undersökning om sexuell och reproduktiv hälsa visar att 70 procent av männen i Sverige använder pornografi. Sju av tio män använder pornografi! Porren vars framställningar av kvinnor och tjejer är nedvärderande, våldsam och fylld av gränskränkningar är en konsumtionsvana hos 70 procent av landets män!