Välkomna på heldagskonferens den 5 april på Norra Latin i Stockholm

Hotet mot kvinnojourerna - när våld blev vinst

Välkomna på heldagskonferens den 5 april på Norra Latin i Stockholm

Våldsutsatta kvinnor borde ha rätt till lågtröskelstöd men vi ser en utveckling i motsatt riktning. Vi ser lagar som reser hinder för kvinnor att söka stöd och gör det svårt för kvinnojourerna att verka. Vi ser  privata aktörer som driver upp priser och söndrar kunskapsutvecklingen.

Sverige har haft en fri, ideell rörelse av kvinnojourer i mer än fyrtio år. Nu är den på väg att avskaffas - men inser ansvariga politiker vad som sker?

– Det samhället måste förstå är att dess egna system för stöd och skydd lämnar mängder av kvinnor och barn utanför. Om kvinnojourerna görs till del av sagda system - vem ska stötta och skydda överallt där systemet brister? säger Roks ordförande Jenny Westerstrand.

Välkomna till en dag med forskning och röster från jourerna, om hotet mot vår rörelse, om hotet mot kvinnors och barns möjlighet att få frihet och frid i Sverige

Anmäl dig här!  Sista anmälningsdag 4 april 2022.

Vad? Hotet mot kvinnojourerna - när våld blev vinst, en heldagskonferens av Roks.
När? 5 april 2022, kl 08:30-16:00
Var? Norra Latin, Drottninggatan 71b 111 36 Stockholm. Delta på plats eller följ konferensen via live-streaming på Youtube.