Roks ordförande i SVT Nyheter

På Sis-hem i Sverige, där några av landets mest utsatta ungdomar sitter, förekommer sexuellt våld och sexuella kränkningar regelbundet. Organisationen Roks tycker att Sis-hemmen borde tillämpa fler kvinnliga anställda.

– Låt dem vara med kvinnor och flickor när de ska hitta tillbaka till ett bra mående säger Jenny Westerstrand, ordförande för Roks.

Läs hela nyheten här!