Roks betyg till våldspolitiken: Underkänt!

Kvinnor och tjejer från Roksjourer från norr till söder har under helgen samlats för att hålla det 38:de årsmötet i rad. Årsmötet är det högst beslutande organet i vår feministiska rörelse.

Under årsmötet lyftes den dagsaktuella frågan om de kvalitetsindikatorer för skyddade boenden som riksdag och regering vill påföra oss.

På grundval av vår samlade kunskap och erfarenhet underkänner vi dessa indikatorer som mått på kvalitet.

Kvalitetsindikatorerna saknar det som vi, utifrån vår 40-åriga erfarenhet och kunskap, vet är det mest grundläggande för att möta och stötta tjejer och kvinnor utsatta för mäns våld.

Att mäta kvinnors och tjejers utsatthet för våld utan en könad våldsförståelse och med fokus på säkerhet istället för stöd leder tanken och resurserna helt fel.

Talet om säkerhet fokuserar på kvinnor med en särskild hotbild och utsatthet, men vår bild är att våldet är omfattande och vanligt, och berör alla kvinnor och därmed hela samhället.

Vi står kvar stadigt i vår kunskap och erfarenhet. Vi finns för alla kvinnor och tjejer – i de lokala samhällen där kvinnor och tjejer lever – och vi verkar i en vardag där våldet är ständigt närvarande.

I ett hårdnande klimat för kvinnor och tjejer i världen är vi också en del av en internationell kvinnorörelse som får och söker stöd av systrar, i Sverige och i andra länder.

Vi tänker inte lämna kvinnor och tjejer ensamma. Vi kommer att fortsätta att synliggöra mansvåldets existens och konsekvenser.

Roks kvinno- och tjejjourer står kvar – med kunskap, trygghet och stöd – som vi alltid har gjort.

Roks årsmöte, 2022

Fotograf: Maja Brand