Roks arbetar med Istanbulkonventionen

Roks arbetar för att Istanbulkonventionen ska göras känd och använd i Sverige.

Det är Europarådets konvention mot mäns våld mot kvinnor.

Framöver kommer ni att kunna följa vårt arbete, bland annat på CSW64, FN:s årliga konferens Commission on the status of women.