Nytt nummer av Kvinnotryck – med internationellt tema

Kvinnotryck nummer 1-23 fokuserar på mäns våld mot kvinnor i världen i dag. Är du intresserad av att prenumerera på Kvinnotryck? En årsprenumeration kostar inte mer än 160 kronor – här hittar du mer information!

Här är ett utdrag ur tidningen:

"Överallt runt om i världen utsätts kvinnor för mäns våld. Var tredje kvinna, 736 miljoner, utsätts under sin livstid. 640 miljoner av dem misshandlas av sin nuvarande eller före detta man.

Lagar och strukturer gör kvinnor rättslösa. Fort­farande. Och konservativa krafter har förvandlat framstegen till tillbakagång.

Afghanistan, Iran och Turkiet är tydliga exempel, även om bakslagen genomsyrar utvecklingen också på andra håll i världen.

Men. I Iran slänger kvinnorna slöjan i protest, Kvinna till Kvinnas närvaro ger nytt hopp till många kvinnor och på Island har ökad med­vetenhet lett till att fler anmäler de män som slår. Under året ska EU också anta ett nytt direktiv om mäns våld mot kvinnor.

Så det finns hopp – ett ljus i mörkret. Trots allt."

Här kan du läsa några av artiklarna i Kvinnotryck digitalt!