Nationellt krismöte om mäns våld mot kvinnor

Antalet kvinnor som hittills har mördats av en man under 2022 visar på en skrämmande negativ utveckling. Därför kallade Roks till ett nationellt krismöte för att tala om den rådande situationen där berörda organisationer, politiker och myndigheter bjöds in. Mötet hölls under tisdagen den 3 maj.

– Det är mentalt stärkande att agera när en kris uppstår, att samla krafter som strävar mot samma mål. Vi är därför mycket glada att så många kunde komma på så kort varsel. Jag tycker att vi fick ett bra samtal där både utmaningar och möjligheter visade sig. Nu arbetar vi vidare och tar tag i allt Roks kan göra för att stötta och skydda kvinnor och för att få politiken i samklang med den uppgiften, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand efter mötet.

Bland de medverkande fanns representanter från Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR), regeringskansliet, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna, jämställdhetsministerns stab, UN Women Sverige, Unizon, Terrafem och Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk.

Opinionsbildande kommunikatör

Sofia Börjesson

Telefon:

Mobil: 0707188343

sofia.borjesson@roks.se