Kommentar med anledning av kritik mot Roks i Aftonbladet

Aftonbladet har den 15 april publicerat en artikelserie där kritik framförs mot Roks jourer. 

Roks tar naturligtvis allvarligt på kritiken, och beklagar att kvinnor har upplevt brister på boenden. Roks står alltid på kvinnans sida, även när det är vi som brister.

Roks vidhåller kritiken mot privata aktörers vinstsyfte som urholkar kommuners budgetar, vilket drabbar stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Kvinnors utsatthet har blivit en marknad som företag tjänar pengar på. 

Vidare hänvisar vi till vårt svar i Aftonbladet.

Kontakt: 
press@roks.se