Amanda Wickberg blir ny kanslichef på Roks

- Vi är så glada över att välkomna Amanda som ny kanslichef på Roks. Hennes breda kunskap och erfarenhet inom kvinnorörelsen är oerhört relevant för vår verksamhet. Amanda är en både utvecklingsorienterad och kunnig ledare med uppdrag att fortsätta driva och stärka Roks viktiga arbete mot mäns våld mot kvinnor, säger Jenny Westerstrand, ordförande Roks.

Amanda har en gedigen erfarenhet av utvecklings- och förändringsledning. Senast kommer hon från rollen som kanslichef på Feministiskt Initiativ med verksamhetsansvar för partiets kansli i Stockholms stadshus. Där hade Amanda en nyckelroll i såväl det strategiska- som det organisatoriska arbetet för partiet lokalt. Innan dess arbetade hon på Feministiskt initiativs medlemskansli i Stockholm som verksamhetsledare och läste samtidigt en masterutbildning i företagsekonomi med inriktning ledarskap.

Varför sökte du rollen som kanslichef på Roks? 

Jag sökte för att de frågor som Roks driver står mig nära och för att jag har stor respekt för alla människor och den kunskap som finns inom organisationen. Det känns väldigt roligt och stimulerande att få den här möjligheten. Jag ser fram emot att tillsammans med alla kollegor på kansliet och de förtroendevalda få arbeta med att stötta och stärka kvinnors, tjejers och barns röst i samhällsdebatten.

Vilka frågor anser du är de viktigaste under 2023, givet det politiska klimat vi har idag?

Att Roks fortsätter säkra att frågan om mäns våld mot kvinnor och barn inte får falla i glömska när den politiska blicken är riktad åt helt andra håll. Trots att våldet mot kvinnor inte visar några tendenser till att avta så vet vi att det här inte prioriteras politiskt. Roks ska fortsätta att vara en hög röst och kunskapsbärare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn i Sverige. 

Vilka utmaningar ser du framför dig?

Debatten är långt borta från våra frågor och feminismen i Sverige möter starkt motstånd av betydande politiska krafter. Utmaningen ligger i att rikta tillbaka fokus till att stärka kvinnor och tjejer så att alla får leva ett liv fritt från våld. För kvinno- och tjejjourerna är förstås frågan om att bli utslagna av vinstdrivande initiativ högaktuella med de utredningar som lagts fram i bakhuvudet. Runt om i Europa ser vi också hur politiska krafter begränsar och tystar kvinnor. Vi har mycket hårt arbete att göra men jag är laddad för att kavla upp ärmarna och hugga i tillsammans med alla jourer, styrelsen och kansliet nästa år!