Fakta och statistik

Kvinnokonventionen och FN

Kvinnokonventionen – konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor – antogs av FN:s generalförsamling 1979.

Rapporter

Roks arbetar kontinuerligt fram nya rapporter för att uppmärksamma frågor om mäns våld mot kvinnor som förbisetts eller som det inte pratats tillräckligt mycket om.

Remissvar

Roks är en ofta anlitad remissinstans. Remissvaren är viktiga för att de ger oss möjlighet att vara med och påverka lagstiftningen.

Våldsbrott

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring mäns våld mot kvinnor. 

Sexualbrott

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring sexbrott mot kvinnor.